چاپ
دسته: متفرقه
بازدید: 712

orkid1

این پرنده هیچ وقت پرواز نمی کند چرا که قسمتی از یک گل زیبای ارکیده است.

به گزارش راه اترک، گل زیبای ارکیده سرپرنده از جمله گلهای زیبای موجود و شناخته شده در جهان می باشد.

شباهت زیاد قسمت درونی این گل با سربرنده به حدی است که نام ارکیده سرپرنده را بر روی آن نهاده اند.

orkid1