sefilis

متخصصان مرکز اروپایی برای پیشگیری و کنترل بیماری‌ها از افزایش چشمگیر بیماری سیفیلیس در این قاره ، خبر دادند.

sevomin

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی در اهواز برگزار می گردد.

shaftalu1

میوه هلو با شفتالو چه فرقی دارد.

makiaters1

به کدام اموال فرد فوت شده، مالیات تعلق می گیرد.

photo 2017-07-14 22-14-40

سنجد آرتروز و پوکی استخوان را از بین می برد .