سازمان سنجش منابع کنکور سال 1396 را اعلام کرد.

به گزارش راه اترک، سایت سازمان سنجش کل کشور، منابع کنکور سال 1396 را اعلام نمود.

kon961

kon962

kon963

 

kon964