sevomin

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی در اهواز برگزار می گردد.

به گزارش راه اترک، از آنجاییکه گویش یا زبان به نوعی گنجینه فرهنگ یک قوم یا ملت است، بی توجهی به این گنجینه می تواند زمینه را برای مرگ و نابودی آن فرهنگ ایجاد نماید.

استفاده چندگانه از ارزش های چند بعدی گویش ها و زبان ها می تواند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی درون جوامع و بین جوامع، کلید قدرتمندی در حل خیلی از چالش ها موجود جهانی و حتی در ابعاد بزرگ و پیچیده باشد. لذا بررسی ارزش های یک گویش یا زبان امری غیر قابل اجتناب است که نیاز جدی پژوهشگران را در این زمینه می طلید.

در  همین راستاء، در سال های 1395 و 1396 دو دوره کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند و با همکاری و حمایت سازمان ها، مراکز و دانشگاه های مختلف در اهواز برگزار شد.

خروجی علمی دو دوره کنفرانس مذکور در داخل و خارج از کشور منتشر گردید و توسط توزیع کننده کتاب های مطرح جهان مانند آمازون  توزیع گردید.

با توجه به موفقیت آمیز دو دوره کنفرانس مذکور که منجر به جذب و پذیرش مقاله از بیش از 30 کشور و دانشگاه های مطرح جهان مانند دانشگاه آکسفورد و دانشگاه میشگان شد، دوره سوم کنفرانس نیز جهت برگزاری در اهواز برنامه ریزی گردید.

دوره سوم کنفرانس مذکور در تاریخ های 11 و 12 بهمن 1397 با هدف اصلی بررسی و ارائه آخرین تحولات و یافته ها موجود در زمینه گویش ها، زبان ها و زبان شناسی و  با همکاری و حمایت دانشگاه های مختلف خارجی و داخلی و تحت داوری و نظارت کمیته بین المللی برگزار خواهد شد.

در این زمینه از پژوهشگران و دانشگاهیان داخل و خارج از کشور دعوت گردیده است تا مقالات خود را  با توجه به محورهای کنفرانس به یکی از زبان های فارسی، انگلیسی یا عربی ارسال نمایند.

از مهمترین محورهای زیر مجموعه ای می توان به موارد ذیل اشار نمود: آواشناسی، واج شناسی، صرف و نحو، تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي، معني شناسي، گونه شناسی زبانی، زبانشناسی تطبیقی، روان شناسي زبان، جامعه شناسي زبان، عصب شناسي زبان، زبانشناسی پیکره ای، جامعه شناسی زبان، زبانشناسی مقابله ای، سبک شناسی، آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی زبان ها و لهجه ها، دوزبانگی و شبکه های اجتماعی.

در حقیقت، این رخداد علمی به عنوان  یک فرصت مناسب برای پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان است تا آخرین یافته های علمی خود در زمینه های مختلف گویش ها، زبان ها و زبان شناسی را به اشتراک بگذارند و به تبادل اطلاعات در زمینه های مرتبط اقدام نمایند.

به طور یقین تبادل نظر و به اشتراک گذاری یافته های پژوهشی می تواند افق جدید و وسیع تری را جهت پژوهش ها و تحقیقات در زمینه گویش ها و زبان ها ایجاد نماید. اگرچه نرم سازی و استاندارد سازی آخرین یافته های پژوهشی جهانی می تواند زمینه را برای تحقیقات و پژوهش گویش های با تعداد سخنوران کم در وضعیت بهتری قرار دهد.

در جهت نگرش چندگانه به آخرین تحولات گویش ها و زبان ها، میان رشته ای بودن به عنوان مبنای اصلی کنفرانس برنامه ریزی شده است تا متخصصین با تخصص و گرایش های مختلف بتوانند مسائل جاری مرتبط با گویش ها و زبان ها را از دیدگاه های مختلف و بر اساس گرایش خود بررسی نمایند.

مقالات دریافت شده بعد از داوری توسط کمیته علمی بین المللی جهت ارائه به صورت شفاهی یا پوستر اعلام می گردند و مقالات منتخب شده کنفرانس، بعد از ارائه در کنفرانس تحت مجموعه مقالات کنفرانس انتشار می یابد و در پایگاه علمی مانند سیویلیکا ایندکس می شوند.

علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال چکیده می توانند به وب سایت سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی (WWW.LLLD.IR) مراجعه نمایند.