tajamo

برخی کارشناسان معتقدند که بهره برداران از تجمع های مردمی با رگه های جریان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مرتبط هستند.

به گزارش راه اترک، چندی است که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده و در این مدت اتفاقات خاصی مانند: ورود ایران به پیمان شانگهای، ورود گسترده واکسنهای کرونا به کشور، سرو سامان گرفتن برخی از امور، تغییر آرام مدیران رده بالای اجرایی و ... موجب ثبات کشور شده بود.

اما به ناگهان برخی از تجمعات در کشور که ظاهر آن نشان می دهد یک برنامه ریزی در شکل گیری آنهاست، روی داد که وقتی این تجمعات مورد تحلیل قرار می گیرند، متوجه مشابهتهای خاصی در آنها می شوید.
حمایت خاص رسانه های خارجی و معاند از این تجمعات و به خصوص اشارات خاص آنها در بعضی از برنامه های پخش شده که نشان می دهد، این تجمعات در کشور با تغییر دولت باید اوج بگیرد، است.

برخی از تحلیل گران مسائل اجتماعی و سیاسی معتقدند که جریان سوار شده بر دولت دوازدهم بعد از شکست در جریان انتخابات، پشت سر این اتفاقات در کشور است.

این تحلیل گران معتقدند که دولت سیزدهم باید هرچه سریع تر مسئولین باقی مانده از دولت دوازدهم را آنالیز کرده و در موارد لزوم هرچه سریعتر اقدام به تغییر آنها نمایند.
آنها می گویند : برخی از این فتنه ها با برنامه ریزی عناصر باقی مانده از جریان مورد اشاره در حال برنامه ریزی و شکل گیری است.

انتهای پیام/رضا جامی