parande1

شیء پرنده در آسمان شرق گلستان مشاهده شد.

به گزارش راه اترک، تعدادی از شهروندان شهر گالیکش از مشاهده شیء پرنده در آسمان این شهر خبر دادند.

کانال خبری نیلکوه با انتشار فیلمی از دیده شدن این شیء پرنده خبر داد.

در فیلم مشاهده شده شیء پرنده به شکل شیء ای خطی ماننده هواپیمای معممولی ولی در اندازه های کوچک دیده می شود.

برای دیدن فیلم این شیء پرنده بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

parande1