درخت1

نهال انجیر از وسط دیوار اداره ارشاد اسلامی کلاله روئید.

به گزارش راه اترک، بعضی وقتها زیبایی ها در اطراف ماست و شاید ما اگر کمی به اطراف مان توجه کنیم، می توانیم قدرت و توانایی خدا را بسیار نزدیک به خودمان ببینیم.

درخت1

نهال این درخت انجیر که از وسط لوله فاضلاب و جمع کننده آبهای روان محوطه اداره ارشاد اسلامی درآمده ، تصویر بسیار زیبایی را از قدرت خدا به نمایش می گذارد.

انتهای پیام/روح انگیز مرادیانی