eskan

اسکان فرهنگیان در هر شهرستان می تواند محلی برای اسکان بیماران مشکوک به کرونا باشد.

به گزارش راه اترک، برخی از شهرستانهایی که در کشور وجود دارند، تنها یک بیمارستان درمانی دارند و اگر فردی در این شهرستان به کرونا ویروس مبتلا شده باشد، قسمتی از یکی از بخشهای این بیمارستان را تخلیه کرده و به بستری این قبیل بیماران اختصاص می دهند.

اما نکته این است که این بیماران ممکن است در هنگام ورود به بیمارستان بر اثر برخی از اتفاقات با افراد مشکوک به بیماری یا افرادی که برای سایر بیماریها به بیمارستان مراجعه کرده اند، هم مسیر شده و یا ارتباط بگیرند و متاسفانه به علت انتشار سریع و واگیرداری سریع این ویروس، امکان انتشار کرونا ویروس در سطح وسیع افزایش پیدا می کند.

یک فرهنگی گلستانی در پیامی گفت: مسئولین مدیریت بحران در هر شهرستان می توانند با توجه به تعطیلی مدارس، از امکانات مدارس برای بستری و کنترل سلامت افراد مشکوک به کرونا تا پایان دوره نقاهت استفاده کنند.

در این مدت سلامت افراد مشکوک به کرونا ویروس یا افراد در قرنطینه دوره نقاهت توسط پرستاران گروههای جهادی کنترل شود.

کرونا_را_شکست_میدهیم

انتهای پیام/رضا جامی