aghtab0

مسجد روستای کچیک با کمک خیرین افتتاح شد.

به گزارش راه اترک، روستای کچیک از توابع بخش گلیداغ است و در شهرستان مراوه تپه قرار دارد.

این روستا از روستاهای قدیمی شهرستان مراوه تپه می باشد.

مسجد قدیمی روستا طبق گفته خبرنگار افتخاری راه اترک با قدمتی 100 ساله، نیاز به مرمت و بهسازی دارد.

مسجد اقطاب که امروز افتتاح شد با کمک الحاج گویجی قاری از شاگردان مرحوم یارجان آخوند تقصیر و کمکهای مردمی در مدت 3 سال ساخته شد.

aghtab

 

aghtab

 

aghtab

علی قرناسی، شهروند خبرنگار افتخاری راه اترک