kotgani

اشرف غنی در خصوص فرارش از افغانستان متوسل به دروغهایی شد که اسناد، آنها را برملا کرد.

به گزارش راه اترک، طالبان کشور افغانستان را در مدت کوتاهی تصرف کرد و در این بین اشرف غنی ، رئیس جمهور این کشور در حالی که از حمایت کامل آمریکا و نیروهای نظامیش برخوردار بود و ارتشش از آموزشهای نیروهای نظامی آمریکا بهره برده بودند و تا آخرین لحظاتی که کشور در حال سقوط بود ، امیدش به کمکهای آمریکایی ها بود، از کشور فرار کرد.

وی که به هنگام فرار از هواپیمای جت شخصی استفاده کرده بود، تا چند روز مقص فرارش نامشخص بود.

بعد از چند روز امارات اعلام کرد که به نا به دلایل انسان دوستانه اشرف غنی و اعضای خانواده اش را پناه داده است.

اشرف غنی که طبق مستندات ویدئوی زمان فراش حداقل با دو چمدان همراه بود، از امارات مدعی شده که دست خالی از کشور فرار کرده و حتی فرصت پوشیدن کت و شلوار و کفش هم نداشته است.

این درحالی است که طبق همان ویدئو هم کت و شلوار به تن اشرف غنی بوده و هم حداقل دو چمدان توسط یکی از محافظینش همراه او بوده است.

kotgani

کت و شلوار و چمدانهای همراه اشرف غنی

kotgani

کفش گران قیمت اشرف غنی

kotgani

حالا اشرف غنی قرار است دوباره به قدرت برگردد و این شاید به همراه یک کودتای خونین توسط آمریکایی ها انجام شود.

انتهای پیام/رضا جامی