halim

در شب عاشورا، حلیمی در مراوه تپه پخته می شود که مهمترین رمز و راز آن وحدت و یکدلی اهل شیعه و اهل سنت در ابراز محبت به اهل بیت عصمت و طهارت است.

ashuuura18

غریب مسجد، جایی که حاجتهای شما برآورده می شود.

sang2

خبرنگار گلستانی در منطقه ای کوهستانی در لرستان، سه سنگواره موجوادت دریایی را کشف کرد.

parande1

شیء پرنده در آسمان شرق گلستان مشاهده شد.

taghdir

از امام جمعه شهر مراوه تپه به خاطر 40 خدمت خدمت خالصانه در نماز جمعه این شهر، تقدیر شد.