azadi

فریاد خانم خبرنگار را آزاد کنید، جهانی شد.

bimsah1

بیمارستان تخصصی صحرایی با عنوان "بیمارستان رضوی" در منطقه مرزی گلستان به بهره برداری رسید.

shabime

رئیس اداره بیمه سلامت مراوه تپه، روز شمار هفته سلامت را اعلام کرد.

taj97

مرزنشینان بسیجی مراوه تپه، شکوه پایداری خود را به رخ جهانیان کشیدند.

BAD

یک دکتر هندی که سالهای قبل در گلیداغ خدمت می کرده برای تجدید خاطراتش به این شهر سفر کرد.