ashaen3

در هفته ناجا از خانواده معم شهدای انتظامی شهرستان مرزی مراوه تپه قدردانی شد.

PARVAZI

شهروند کلاله ای قهرمان مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی استان گلستان شد.

ketab1

دانش آموزان دوره ابتدایی کتابهای درسی خود را تحویل گرفتند.

paokh10

سرکشی به خانواده های محروم در راستای رزمایش خدمت انجام شد.

شهردار کلاله تغییرات جدید ترافیکی در این شهر را اعلام کرد.