kanoon1

حدود 20 کارمند کانونهای پرورش فکری کودک و نوجوان استان ، نامه کاهش سطح قرار داد گرفتند.

parastar0

پرستار جوان کلاله ای که خودش و همکارانش، این روزها به عنوان رزمنده خط مقدم مبارزه با کرونا هستند ، تاریخ ازدواجش را به خاطر حضور در جبهه مقابله با کرونا، به تاخیر انداخت.

BISAHRAIY

نگهداری بیماران مبتلا به کرونا ویروس در بیمارستان های صحرایی ، راه حل مناسب برای کنترل این بیماری است.

eskan

اسکان فرهنگیان در هر شهرستان می تواند محلی برای اسکان بیماران مشکوک به کرونا باشد.

chalili

گلایه یک شهروند مراوه ای از مسئولین: حداقل 4 پروژه بسیار بزرگ در مراوه تپه معطل مانده اند.