kudsiah

مدیر جهاد کشاورزی مراوه تپه با گلایه از گرانی کودهای شیمیایی گفت: گرانی کود سیاه موجب شده علی رغم وجود کود در بازار، کشاورزان توان خرید نداشته باشند.

به گزارش راه اترک، قیمت بالای کود سیاه در منطقه موجب بی رغبتی کشاورزان به خرید کود سیاه برای کشت گندم شده است.

علی وزیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراوه تپه در گفتگو با راه اترک گفت: هم اکنون کود سیاه در منطقه و بازار وجود دارد ولی خریدار آن کم است.

مدیر جهاد کشاورزی مراوه تپه در خصوص علت عدم رغبت کشاورزان به خرید کود سیاه گفت: علت عدم رغبت کشاورزان به خرید کود برای گرانی قیمت آن است.

وی در خصوص کشت گندم بدون استفاده از کود سیاه هم گفت: این کار با جایگزینی کودهای مشابه در حال انجام است ولی مسلما در افت برداشت محصول موثر خواهد بود.

شهرستان مرزی مراوه تپه در استان گلستان واقع شده است.

انتهای پیام/رضا جامی