taghir

رئیس شورای اداری، حضور یکی از روسا را در جلسات ، ممنوع کرد.

به گزارش راه اترک، طی روزهای گذشته، رئیس یکی از ادارات در شرق گلستان که در جلسه شورای اداری حضور پیدا می کند، گویا به خاطر مسائل کاری ، فرماندار وی را از جلسه بیرون می کند.

طبق اظهارات رسیده به سایت راه اترک، فرماندار با تذکر به او می گوید: دیگر حق شرکت در جلسات را ندارد و از نظر او دیگر رئیس اداره ... نیست.

این گلایه در یک بازدید کشوری نیز دوباره از سوی فرماندار این شهرستان به مسئولین بالادستی این رئیس اعلام می شود.

باید دید آیا این اظهار نارضایتی فرماندار از این مسئول موجب تغییر او خواهد شد؟

انتهای پیام/رضا جامی