shora

در لیستهای منتشر شده گزینه های شهرداری مراوه تپه، هیچ گزینه خانمی نیست.

به گزارش راه اترک، در استان گلستان ، شهرستان مراوه تپه پیش قراول انتخاب مدیر خانم در سیستم شهرداری آنهم به عنوان شهردار بود.

با پایان گرفتن دوره پنجم و زمانی که هنوز شورای دوره ششم آغاز نشده بود، شهردار مراوه تپه گویی احساس کرده بود که دیگر این شورا دست به انتخاب شهردار خانم نخواهد زد ، به همین دلیل هم استعفای خود را داد.

حالا با آغاز روند کاری شورای ششم، مشخص شد که حدسیات شهردار خانم مراوه تپه درست بوده است.

طبق برخی از لیستهای منتشر شده در فضای مجازی ، اسامی زیر به عنوان گزینه های شهرداری مراوه تپه مطرح هستند.

ازین بین، برخی از اسامی به حسب ظاهر در اولویت بوده و احتمال انتخاب بیشتری دارند.

اراز محمد دیبادین، امین قره مشک غراوی، مجید پران دوجی، کریم اوزین دوجی،عبدالله اوزین دوجی، قربان محمد پهلوان دوجی، رجب محمد گرگانلی دوجی ، مسعود زادقلی دوجی، جلال الدین حاجیلی دوجی، مجید حاجیلی دوجی ، عبدالناصر حاجیلی دوجی، محمود حاجیلی دوجی

برخی برین باورند که احتمال انتخاب شهردار از بین دو برادر مجید یا ناصر حاجیلی دوجی زیادتر است.

یکی از مخاطبین راه اترک اما معتقد است : شهردار خوب برای شهر مراوه تپه می تواند مهندس باشقره، رئیس اداره حمل و نقل جاده ای شهرستان کلاله و مراوه تپه باشد که هم سابقه مدیریتی دارد و هم بومی مراوه تپه است و هم تخصص دارد.

حال باید دید که شورای ششم در این گرداب انتخاب شهردار، دست به چه انتخابی خواهد زد و چه کسی را برای شهرداری انتخاب خواهد کرد؟
آیا شهردار انتخاب شده می تواند از ظرفیت بنیاد علوی برای توسعه سریعتر شهر زیبای مراوه تپه بهترین استفاده را ببرد؟

انتهای پیام/رضا جامی