توهین شبکه ملی مدارس به اسلام - پایگاه خبری تحلیلی اترک

آرشیو

روز : ماه : سال :

talim1

سایت ملی مدارس کشور، در مطلبی توهین آمیز، دین اسلام را دینی مخالف تحقیق و سوال معرفی کرده است.

به گزارش راه اترک، دین اسلام که آخرین دین الهی است، هیچ وقت پذیرش خود را بر مبنای زور و اجبار قرار نداده است و نکته جالب است این است که در اسلام حتی تبعیت بی چون و چرا از عقاید آباء و اجداد، مورد نکوهش قرار گرفته است.

حال نکته این جاست که چرا سایتی که زیرمجموعه آموزش و پرورش بوده و به عنوان شبکه ملی مدارس مطرح است و باید از جهان بینی اسلامی دفاع منطقی بکند، سعی در شکل دادن شائبه در دین اسلام می کند.

در مطلبی که در سایت ملی رشد منتشر شده ، دین اسلام به عنوان دینی مخالف شدید علم و تحقیق و عمل محض بدون اندیشه به حرکات آباء و اجداد معرفی شده است.

talim1

مارکسیسم، فمینیسم تندرو ، پست مدرنیسم و جهان ‏بینی‏ های مختلف دینی، بویژه کاتولیک و اسلام، از مخالفان عمده این رویکرد می‏باشند. دین اسلام مبتنی بر ارزش‏های واصله از سوی وحی، در تعلیم و تربیت دیدگاهی دارد که در بسیاری ازنقاط با لیبرالیسم منافات دارد. هدف نهایی در تعلیم و تربیت اسلامی این است که کودکان را در جو ایمانی بار آورند،هدف این است که از آن‏ها مسلمانان خوبی بسازند، کودکان هرگز تشویق به تحقیق و سؤال پیرامون اصول و بایدهای دین خود نمی ‏شوند، تنها از آن‏ها انتظار می‏رود که مبانی دینی را به پیروی از بزرگترهای خود بپذیرند.

منابع

  • بهروز رفیعی، کتاب‏شناسی توصیفی و موضوعی تعلیم و تربیت در اسلام
  • فصلنامه معرفت ،شماره 33

 

talim2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید