چاپ
دسته: یادداشت
بازدید: 1239

gomshode

بازار شایعه برای تنها مفقودی سیل گلستان هنوز داغ است.

به گزارش راه اترک، غیبت استاندار گلستان در روزهای اخیر که مردم این استان دچار سیل و طوفان شده اند، دل مردم استان را رنجیده خاطر کرده است.

این غیبت حتی اگر دلیل موجهی هم داشته باشد که هنوز اعلام نشده، تنها با توضیحات خود استاندار مشخص خواهد شد ، اگرچه که این توضیحات مرهمی بر آلام مردم هم نخواهد بود.

متن زیر واکنش یکی از کانالهای مجازی به غیبت استاندار گلستان است.
«برخی خبرها حکایت از این دارد که او برای جمع آوری کمکهای مردمی به کشورهای خارجی سفر کرده است
بازار شایعه زیاد است و مردم لازم است که اخبار صحیح را از خود ایشان بپرسند
#کجایی_استاندار؟
#دقیقا_کجایی؟»

انتهای پیام/رضا جامی