makeron

در پی دستور ماکرون برای نصب بنرهای بزرگ کاریکاتور توهین آمیز به پیامبر اعظم، اخراج سفیر این کشور به عنوان عنصر نامطلوب، کمترین اقدام کشور ما می باشد.

به گزارش راه اترک، اسلام دین صلح و مهربانی است نه دین جنگ و خشونت و این را تاریخ می تواند اثبات کند که اروپاییان و غربیها عاشقان کشتن و خونریزی بوده اند و شروع کنندگان به حمله به سایر کشورها.

چند سال پیش بود که یک نشریه فرانسوی اقدام به چاپ کاریکاتوری توهین آمیز به پیامبر صلح و مهربانی کرده بود و علی رغم مخالفتهای گسترده کشورها و مردم مسلمان جهان و حتی مسلمانان خود فرانسه، این نشریه بر انتشار کاریکاتور موهن خود، پافشاری کرده و البته برخی از کشورهای اروپایی دیگر مانند دانمارک نیز به این قائله پیوستند، تا این که عده ای به نام مسلمان اقدام به حمله به دفتر این نشریه کردند و برخی از اعضای این دفتر را به قتل رساندند.

بعد از گذشت 5 سال از این اتفاق، مسئولین این نشریه گستاخ ، اقدام به انتشار دوباره این کاریکاتور کردند.

چندین روز بعد از انتشار دوباره این نشریه، وقتی مسئولین فرانسوی متوجه شدند که انتشار دوباره این کاریکاتور توسط شارلی ابدو، نتیجه مورد نظرشان را به دنبال نداشته است، این بار دست به دامن یک معلم شدند تا توهین را به سطح جامعه ببرند و مسلمانان این کشور را به این شکل تحریک کرده تا بتوانند علیه آنها اقدامات شدید تری را انجام دهند.

حالا و بعد از قتل معلم فرانسوی ، خود امانوئل ماکرون ، رئیس جمهوری فرانسه، دستور داده تا سراسر این کشور را پر از کاریکاتورهای موهن کنند.

makeron

مردم مسلمان جهان به خصوص مردم مسلمان ایران اسلامی نسبت به این اقدام فرانسویها آرام نخواهند بود و از مقامات کشورهای اسلامی می خواند که به این توهین رسمی مقامات فرانسوی، پاسخی درخور دهند.

مردم ایران اسلامی، از مسئولین وزارت امورخارحه می خواهند که با اخراج سفیر فرانسه به عنوان عنصر نامطلوب، پاسخ محکمی به مسئولین این کشور بدهند.

انتهای پیام/رضا جامی