198

قیمت مرغ در استان گلستان به اوج رسید.

به گزارش اترک به نقل از گلستان 24، کاریکاتور افزایش قیمت مرغ را در این سایت ببینید.

198