1417525214 717465

 محمد رضا صادق : دولت توجه ویژه ای به رسانه های محلی و منطقه ای دارد.

13930911152851494205974

رئیس جمهور : تصمیم داریم در منطقه اینچه‌برون منطقه آزاد ایجاد کنیم چراکه می‌تواند این منطقه به انبار مواد معدنی تبدیل شود.

golestanema6

در دفاع مقدس ، حضور مردم در قالب بسیج باعث شد در عرصه جهانی شکست ناپذیر باشیم.

1417525981 81410724-6116281

حسن امامی رضوی: دولت و مجلس تلاش می کنند تا مردم از خدمات پزشکی مناسب بهره مند شوند.

Golestanema9

سید ابوالفضل رضوی معاون اول رئیس جمهور در کلاله ، با بخشی از مشکلات این شهرستان را از نزدیک دید.