55352 584
ژاپن از جمله کشورهایی است که همواره از لحاظ صنعت و تکنولوژی در رده کشورهای پیشرو جهان قرار داشته است اما همچنان سنت ها و آین های بومی خود را حفظ کرده است.

masjedkabud

دولت ارمنستان مسجد کبود این کشور را جهت انجام امور فرهنگی به مدت 99 سال به ایران سپرد.

mandaby

شیخ الحلو تاکید کرد: مرجعیت عالیقدر نجف اشرف ضامن برقرارى امنیت و صلح براى تمامى عراقیان است.

ovis1

عکس روی تی شرت یک عراقی عصبانیت وهابیون را در فضای مجازی برانگیخت.

barut1

برگزیدگان جشنواره بین المللی باروت خیس مشخص شدند.