photo 2017-08-06 21-49-17

طرح ایجاد کارگاه تولید لباس فرم در مدارس با استفاده از دانش آموختگان هنرستانی ، نقش مهمی را در تولیدی کردن هنرستان ایفا می کند .

به گزارش راه اترک ، تیر ماه امسال با افتتاح کارگاه دوخت لباس فرم دانش آموزان در محل هنرستان آسیه ، گام بزرگی در راه تولیدی کردن هنرستان ها برداشته شد.

استفاده از دانش آموختگان رشته طراحی دوخت در این کارگاه ها علاوه بر ایجاد انگیزه در دانش آموزان رشته های مهارتی و کمک به اقتصاد خانواده ، رضایت خاطر خانواده ها را برای تهیه لباس فرم فرزندان شان را در پی دارد .

 

photo 2017-08-06 21-49-10

 

photo 2017-08-06 21-49-17

 

65445

 

انتهای پیام/