چاپ
دسته: اخبار شهرستان
بازدید: 677

monagse

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان از شرکت های ذیصلاح جهت بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محور قازانقایه دعوت به مناقصه کرد .

 به گزارش راه اترک، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان بر اساس مجوز وزارت راه و شهرسازی اقدام به برگزاری مناقصه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محوز قازانقایه کرده است.

 برا این اساس تمامی مناقصه گران دارای صلاحیت های مندرج در این اطلاعیه می توانند درخواست های خود را تا مهلت مقرر ، به سامانه ستاد برگزاری مناقصه ارسال نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت :13 روز پنج شنبه 1397/12/02
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها: ساعت : 13 روز دوشنبه 1397/12/13
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادها:روز سه شنبه 1397/12/14 ساعت 9 صبح

متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

monagse1