47970 744

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با تیپ زمستانی و دکتر رجبی نماینده گلستانی .

به گزارش اترک : این عکس متعلق به سفر اخیر دولت تدبیر و امید به گلستان است .

47970 744