alamdar

مدیر خانه مطبوعات در ویدئوکنفرانس روز خبرنگار استان گلستان گفت: نباید خبرنگاران را با صدقه حمایت کنیم.

marzneshinan

شرکتهای تعاونی مرزنشینان مجاز به واگذاری سهمیه ارزی خود به غیر نمی باشند.

downusa

وزارت خارجه آمریکا ارسال پیامک برای مردم ایران به خطوط تلفن هایشان را تایید کرد.

naftiraneslam

شرکت ردیابی نفتکشها مدعی است که ایران روزنانه بیش از 600 هزار بشکه نفت می فروشد.

soha

رئیس کل دادگستری استان گلستان در خصوص کشف جسد در کردکوی گفت: در خصوص هويت جسد كشف شده نمى توان گمانه زدى كرد.