تکمیل ظرفیت رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۰ از امروز آغاز شد.

نیروی دریایی پاکستان و کشورمان در خلیج فارس، مانور دریایی برگزار می کنند.

hakifon

هکرها این بار به سراغ وزارت خارجه آمریکا آمدند و اطلاعات 9 کارمند ارشد این وزارت خانه را هک کردند.

 barjam

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان دور جدید مذاکرات وین را اعلام کرد.

taghir

در ادامه تغییرات نرم در دولت سیزدهم، این بار، تغییرات به فرمانداران می رسد.