rob

شرق گلستانیها با روشی اقتصاد مقاومتی به مبارزه با ارزان خرهای گران فروش آمدند.

به گزارش راه اترک، این روزها خبر مشکل گوجه کاران استان گلستان را کم تر کسی است که نشنیده باشد ولی متاسفانه کمتر مسئولی هم فکر عاجل برای این کشاورزان عزیز کرده است.

اما در منطقه شرق گلستان این روزها وقتی به هر محله ای که وارد می شوی، 2 بوی خاص به مشام می رسد که هر دو هم خوش بو هستند و هم در نوع خود شامه نواز.

بوی درست کردن رب سنتی

یکی از این بوها ،  بوی درست شدن رب گوجه از کوی و برزن منطقه است که شامه ها را می نوازد و حکایت از اقتصاد مقاومتی و کمک به هم خانوارهای منطقه است و هم کمک به کشاورزان.

rob

بوی دوم، بوی سوختن دماغ سوء استفاده کنندگان از کشاورزان منطقه است که یک شبه قیمت این محصول را به حدی پایین آوردند که کشاورز نه توان جمع کردن محصول را داشته باشد و نه بتواند از پس هزینه های انجام شده کشتش بربیاید.

خلاصه اقدام مقاومتی مردم منطقه کمک بسیار شایانی به کشاورزان منطقه کرده و سوء استفاده کنندگان از وضعیت گوجه کاران را نیز به زودی به آنجایی خواهد رساند که باید برسند.

در این بین حتی کارخانه های رب استان نیز باید فکری برای فروش ربهای انبار شده خود بکنند ، چرا که خیلی از مردم منطقه با درست کردن رب خانگی و توزیع آن به قیمتهای مناسب، دکان گرانفروشی آنها را خواهند بست.

استان گلستان به خصوص شرق این استان یکی از مناطق مهم کشت گوجه در کشور می باشد.

انتهای پیام/رضا جامی