tangrah0

گزارشهای مردمی از ساخت و ساز در منطقه جنگلی تنگراه(جاده دکل) خبر می دهند.

به گزارش راه اترک، تصویری از خاکبرداری و بلوکهای آماده برای ساخت و ساز در جاده دکل(منطقه تنگراه) به سایت راه اترک رسید.

صحت این تصویر با روئیت از نزدیک خبرنگار راه اترک ، تایید شد.

خاکبرداری و بلوکها در زمینی است که گویا باغ زیتون می باشد.

tangrah0

 

tangrah1

این منطقه خارج از بافت روستا بوده و از روستا فاصله زیادی دارد و در ارتفاع به سمت دکل واقع شده است.

برخی از مطلعین عنوان می کنند : جهاد کشاورزی به برخی از مالکان زمین های کشاورزی سطوح شیب دار که قصد کشت باغ داشته باشند، به ازای هر هکتار، مجوز ساخت 20 متر خانه باغ می دهد.

حال مشخص نیست که آیا زمین مورد اشاره هم به همین استند اقدام به خاکبرداری کرده است یا نه؟
تصاویر و برخی از سوالها توسط شهروند خبرنگار ارسالی راه اترک بود که در متن خبر درج شده است.

سایت راه اترک ، منتظر پاسخ اداره منابع طبیعی شهرستان گالیکش می ماند.

انتهای پیام/رضا جامی