pesar

ملکه انگلیس بیشتر اموراتش را به پسرش واگذار کرده است.

به گزارش راه اترک، چندی پیش بود که پزشکان ملکه انگلیس اعلام کرده بودند که ملکه نباید از البسه با پوست حیوانات استفاده کند.

حالا اخبار حکایت از این دارد که وضع ملکه بدتر از این حرفهاست و ملکه نیز بیشتر امورات را به پسرش واگذار کرده است.

اسپوتنیک روسیه در این خصوص نوشت:« ملکه الیزابت که در آستانه 95 سالگی خود قرار دارد، تاج و تخت را ترک می کند. همچنین اعلام شده که او واگذاری اختیارت خود به پسرش را به صورت غیر رسمی آغاز کرده است.

این امر با توجه به اینکه در اکثر مراسم چارلز، به جای ملکه الیزابت حاضر می شود بیشتر به واقعیت نزدیک می شود. اگرچه ملکه الیزابت هنوز در برخی دیدارها شخصا حاضر می شود، اما او تعداد این دیدارها را کاهش داده است و بیشتر در قلعه وینزر حضور دارد.»

انتهای پیام/جامی