98

در روز دوم ثبت نام انتخابات اسفند 98 در حوزه شرق گلستان، 4 نفر ثبت نام کردند.

به گزارش راه اترک، روز اول ثبت نام کاندیداها در شرق گلستان با ثبت نام 4 نفر به کار خود خاتمه داد.

امروز کاربران ثبت نامی حوزه شرق گلستان تقریبا روز شلوغی را نداشتند.

برخی از کاندیداها ثبت نام خود را منوط به برآورد ثبت نامی ها دانسته و تقریبا ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول می کنند.

در روز اول فراد زیر ثبت نام کردند.

عباسعلی قزلسفلو، کمال سلمانی، علیرضا سلیمانگلی و عبدالهادی قره قوزی.

حوزه شرق گلستان شامل شهرستانهای مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه می باشد.

در روز دوم افراد زیر ثبت نام کردند.

غلام پقه
عزیزا...نفس پور
عبدی بدرق نژاد

دکتر آریانپور

در روز سوم افراد زیر ثبت نام کردند

قربان محمد کن سال
عباس مهدی زاده
محمد صدیق قاری

در روز چهارم نیز 5نفر آنهم در عصر این روز ثبت نام کردند.

🔸 یلقاب خوجمی
🔸ستار بردی فجوری
🔸قربان برزگر
🔸حمید بیگدلی
🔸حسین خان احمدی

با ثبت نام این 5 نفر، آمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرق گلستان به 16 نفر رسید.

ثبت نامی ها در روز پنجم

🔹علی پرنیا
🔸بهمن نیازی
🔹عبدالغفور قلی زاده
🔸عبدالکریم رجبی

🔹اسماعیل تاجی قره جه
🔸 عبدالکریم صالحی راد
🔹عبدالجلیل کوسه غراوی
🔸نصرت برزگر
🔸ایوب پرتوی
🔸عبدالکریم صالحی راد
🔸 عبدالجلیل کوسه غراوی
🔹مجتبی مصطفی لو
🔷 عبدالجلیل عوض زاده

برخی از این افراد کار ثبت نام خودشان را در خود وزارت کشور واقع در تهران انجام داده اند.

ثبت نامی ها در روز ششم

این خبر در حال به روز رسانی است...

انتهای پیام/روح انگیز مرادیانی