ekhtelas

فرهنگیان از رئیس قوه قضاییه می خواهند که به اختلاس فراموش شده صندوق ذخیره فرهنگیان هم رسیدگی کند.

به گزارش راه اترک، رسیدگی های قاطع این مدت رئیس قوه قضاییه، موجب تقویت روحیه امید در مردم شده است.

رسیدگی قاطع بدون توجه به جایگاه افراد از جمله اموری است که مردم از قوه قضاییه انتظار داشته اند و این روزها شاهد این اتفاق خوش آیند هستند.

به خاطر همین رویه انقلابی رئیس قوه قضاییه، جمعی از فرهنگیان از آقای ریسی درخواست دارند که موضوع اختلاس بزرگ مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان را رسیدگی کنند.

همچنین جمعی از دانشجویان مطالبه گر هم ورود دوباره به موضوع حقوق های نجومی را توسط قوه قضاییه خواستار شدند.

موضوع فرارهای اختلاس گران و محکومین قضایی هم از جمله درخواست های مردمی از قوه قضاییه است که برخی از این افراد مانند خاوری سالهاست علی رغم محکومیت قضایی، به راحتی در خارج از کشور به زندگی خود ادامه می دهد و با پول بیت المال در حال خوش گذرانی است.

انتهای پیام/رضا جامی