uotor

ترکیه قسمتی از خاک یونان را اشغال کرد.

به گزارش راه اترک، خبرهای برخی از رسانه های بین المللی حکایت از این دارد که نیروهای نظامی ترکیه قسمتی از خاک یونان را به تصرف خود درآوردند.

اسپوتینک روسیه در این خصوص نوشت:« ارتش و نیروهای ویژه پلیس ترکیه، قطعهای‌ از خاک یونان در مرز مورد مناقشه دو کشور در امتداد رودخانه ماریتسا یا افروس را تصرف کردند.

براساس گزارش این نشریه، نیروهای ترکیه بخش کوچکی از رودخانه در نزدیکی شهر فریس یونان را تصرف کردند. گزارشات حاکی از آن است که در ابتدا تعداد 10 نفر از نیروهای ترکیه در این منطقه حاضر شده و چادرهایی را در این مکان برپا کردند و در ادامه بر تعداد این نیروها افزوده شد.»

هنوز هیچ رسانه ای خبری از واکنش نظامیان یونان در این خصوص منتشر نکرده اند.

انتهای پیام/ج