sadishahrdar

شهردار کلاله نیمی از سوالات خبرنگار ما را پاسخ داد و در مقابل نیمی دیگر، سکوت کرد.

به گزارش راه اترک، نزدیک به یک هفته از حضور ما در محل دفتر شهردار کلاله گذشت و انتظار ما و شما مردم برای شنیدن پاسخ سوالاتی که مد نظر شما هم بود، به پایان رسید.

اما شهردار کلاله علی رغم اینکه ما دوباره و به نا به درخواست وی، سوالات را برای ایشان فرستادیم، ولی تنها به نیمی از سوالات پاسخ داد و در مقابل بقیه سوالات، سکوت کرده و جوابی برای ما نفرستاد.

پاسخ برخی از سوالات منجمله ادامه طرح آسفالت معابر شهری، فرسودگی خودروهای حامل زباله، تصفیه خانه، زیباسازی شهر، موضوع دپوی زباله ، معوق ماندن چند ماهه حقوق و موضوع مطرح شدن طرح کاهش نیرو و ... هیچ پاسخی نداد.
مشخص نیست که دلیل این عدم پاسخگویی به چه دلیلی است، آیا شهردار در این خصوص اجازه پاسخگویی نداشته و یا در اختیارات او نبوده است؟

خلیل سعدی در این خصوص نیز سوالات ما را بی پاسخ گذاشت.
سوالاتی که ما از شهردار کلاله پرسیدیم:
1-برنامه شهرداری برای سرویسهای بهداشتی پارکها و اماکن عمومی چیست؟
2-آخرین وضعیت ساخت گرم خانه در کلاله چیست؟

3-آخرین وضعیت مالی شهردار سابق به کجا رسید؟
4-موضوع عقب افتادن حقوق کارگران شهرداری به کجا رسید ؟
5-آیا شهرداری قرار است تعدیل نیرو در نیروهای خدماتی یا شرکتی خود داشته باشد؟
6-شهرداری در خصوص جمع آوری فاضلاب شهری چه برنامه ای دارد و آیا بالاخره قرار تصفیه خانه ای برای فاضلاب شهری ساخته شود یا نه؟
7-طرحهای شهرداری برای زیباسازی شهری به خصوص در ورودیها و خروجیهای شهر و همچنین جلوگیری از ریختن فاضلاب و زباله به درون رودخانه مرکزی شهر، چیست؟
8-برنامهی دپوی زباله ها در محل چاه دور میدان کوثر چیست؟ آیا شهرداری فکری اساسی برای این زباله ها خواهد کرد؟ آیا کلاله می تواند مرکز پسماند زباله ایجاد کند و شهرداری در این خصوص رایزنی خاصی انجام داده است؟
9-در خصوص فرسودگی خودروهای حامل زباله شهری چه اقداماتی انجام شده و یا قرار است انجام شود؟
10-چرا در خصوص آسفالت معابر شهری فکری برای مناطقی مانند: آیدرویش ، نیازآباد ، چشمه نیل و خیابان شهید تاکر، مسکن مهر و ... نشده و اگر قرار است بشود، کی این اتفاق روی می دهد؟

از این بین شهردار کلاله تنها به وضعیت لایروبی، روشنایی پارکها و ساخت دیواره سازی پاسخ داد و بقیه سوالات ما بی پاسخ مانده است.

آیا شهردار این شهر قرار است بقیه سوالات را نیز پاسخ دهد؟
سایت راه اترک منتظر پاسخهای شهردار در خصوص سوالات بی پاسخ می ماند.

انتهای پیام/رضا جامی