madoro

ونزوئلا سفیر اتحادیه اروپا را از این کشور اخراج کرد.

به گزارش راه اترک، مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا به سفیر اتحادیه اروپا برای ترک ونزوئلا ۷۲ ساعت مهلت داد.

رادیو فردا در این خصوص نوشت:«پس از آن که اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۱ مقام ونزوئلا را مورد تحریم قرار داد، نیکلاس مادورو از ایزابل بريلانتی پیدروزا، سفیر این اتحادیه در کاراکاس خواست ظرف ۷۲ ساعت خاک ونزوئلا را ترک کند.

نیکلاس مادورو گفته است که یک هواپیما در اختیار سفیر اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد تا از ونزوئلا خارج شود.»

انتهای پیام/جامی