istbazres

در ایام نزدیک به عید سعید قربان، طرح کنترل چوب در منطقه کلاله اجرا شد.

به گزارش راه اترک، با نزدیک شدن به ایام عید سعید قربان، برخی از سودجویان با ورود به مناطق جنگلی و قطع درختان در روزهای قبل، چوب درختان خشک شده را برای فروش به مناطق مسکونی می برند.

برخی از مردم نیز با ورود به مناطق جنگلی، اقدام به جمع کردن چوبهای خشک زده جنگل که به صورت طبیعی خشک شده می کنند.

قطع درختان برای استفاده از چوب آنها برای سوختن اقدامی است که درختان جنگلی را تهدید می کند.

طرح کنترل چوب توسط نیروهای منابع طبیعی شهرستان کلاله در این منطقه اجرا شد.

istbazres

عصر روز گذشته با حضور پرسنلل منابع طبیعی طرح کنترل چوب در خروجی جنگل جامی و خضراولیاء صورت گرفت.

حفاظت از منابع طبیعی باید به یک فرهنگ تبدیل شود چرا که جنگل و منابع طبیعی به آیندگان نیز تعلق دارد.

انتهای پیام/رضا جامی