zobalee

خانوارهای ساکن خیابان شهید نوریزاده از وضعیت بد جمع آوری زباله در این خیابان گلایه مندند.

به گزارش راه اترک، یکی از نشانه های زندگی جمعی تولید زباله است.

زباله اگرچه می تواند به عنوان یک معضل زندگی اجتماعی محسوب شود ولی از سوی دیگر این زباله می تواند به عنوان یک سرمایه و به قولی طلای کثیف نیز مورد توجه قرار بگیرد، امری که متاسفانه در استان گلستان هنوز به شکل واقعی به آن پرداخته نشده است.

جمع آوری زباله از معابر شهری توسط وسایل نقلیه مجهز و بهداشتی باید صورت بگیرد تا کمترین آلایندگی را داشته باشد.

برخی از شهروندان ساکن خیابان شهید نوریزاده(شهید نوریزاده 4) در شهر کلاله با ارسال تصاویر از عدم جمع آوری زباله ها در این خیابان گلایه مند هستند.

zobalee

مردم از مسئولین شهری انتظار دارند که در این شرایط کرونا ، کار جمع آوری زباله های شهری به تعویق نیافتد.

انتهای پیام/رضا جامی