terrrr

رئیس جمهور آمریکا دستور اعدام چندین معترض این کشور را صادر کرد.

به گزارش راه اترک، ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی که در توئیتر منتشر کرد، دستور اعدام چندین معترض این روزهای کشورش را صادر کرد.

terrrr

این معترضان هم اکنون در بازداشت و زندان پلیس آمریکا به سرمی برند.

گویا این افراد در جریان اعتراضات و بعد از بازداشت به جرم تیراندازی به 2 مامور پلیس آمریکا که هنوز در بیمارستان به سرمی برند، محکوم می شوند.
ترامپ در این خصوص گفته: اگر این 2 پلیس بمیرند، بازداشتیها باید اعدام شوند.

رئیس جمهور آمریکا بارها و بارها در احکام دادگستری ورود کرده و نشان داده که در آمریکا قوه مستقلی وجود ندارد.
انتهای پیام/رضا جامی