قیمت مرغ در قطب تولید مرغ شمال کشور، دوباره گران شد.

 به گزارش راه اترک، عدم نظارت درست دستگاه عریض و طویل کشوری نظارت، موجب افزایش بدون ضابطه قیمتها در مدت کوتاه شده است.

قیمت مرغ که یکی از کالاهای پرمصرف مردمی است، چند روزی است سر به فلک کشیده و کسی نیز در این خصوص پاسخگو نمی باشد.

طفره رفتن مسولین در این خصوص جای سوال برای مردم گذاشته که آیا این گرانیها عمدا در حال انجام است یا نه؟

قیمت مرغ در بازار شرق گلستان که از قطب‌های تولید مرغ در کشور می باشد به گونه ای است که در کمتر از یک هفته، قیمت مرغ از ۱۹ هزار به ۲۴ هزار تومان (افزایشی در حدود ۶ هزار تومان) برسد.

قیمت آرد نیز با افزایش ۳۰ درصدی از ۱۲۰هزار به ۱۵۰هزار تومان در آرد ستاره رسیده و باز هم مسؤلین سکوت کرده اند و پاسخی در این زمینه نمی دهند. که

سایت راه اترک در این خصوص با مسؤلین امر گفتگوی بی تعارف خواهد گرفت.