bumi

خودروی خیلی از ساکنین شهرهای استان گلستان ، دارای پلاک غیربومی است و این درحالی است که تردد خودروی غیربومی در شرایط قرنطینه، ممنوع است.

به گزارش راه اترک، در حالی که چند وقتی از زمان اعلام قرنطینه دو هفته ای کشور در مناطق قرمز می گذرد و در این مدت مسئولین امر و کارشناسان آنها می توانستند به ریز شرایط زمان قرنطینه توجه کنند و برای آن برنامه ریزی کنند، با گذشت 1 روز از آغاز قرنطینه، نواقص بدون برنامه ریزی شده این طرح بیشتر خود را نشان می دهد.

در استان گلستان ، این ایران کوچک با تکثر قومیتها، که به خاطر همین تکثر قومیتها و مهاجر پذیر بودن آن ، شاهد پلاکهای مختلف کشور به عنوان ساکنین جدید آن هستیم، متاسفانه در طرح قرنطینه، هیچ فکری برای تردد مالکان این خودروها که امروز بومی این استان محسوب می شوند، نشده است.

خیلی از این افراد کارمند ادارات دولتی یا خصوصی، پزشکان، مدیران صنایع و ... می باشند که با دستورالعمل ستاد کرونا، متاسفانه با مشکل مواجه شده اند.

در ابتدای طرح ، تردد خودروهای بومی ولی با شماره های شهرستانها هم به شهرستانهای همجوار یا در سطح استان، ممنوع شده بود که این امر با صدور اطلاعیه ای برداشته شد اما برای خودروهای افرادی که پلاک خودوری آنها غیر بومی محسوب می شود، هنوز فکری نشده است.

لازم به ذکر است، خودروهای پلیس، آمبولانسها، برخی ادارات دولتی و ... نیز دارای پلاک تهران می باشند.

تعریف سامانه ای برای ثبت نام مالکان خودروهای غیربومی ساکن استان گلستان و تعریف آن برای دوربین های ثبت تخلف ، یکی از راهکارهای این نوع قرنطینه ها می باشد.

همچنین ثبت تخلف در روز منحصرا توسط ماموران پلیس انجام شود تا خودروهای غیربومی مالکان بومی از ثبت جریمه های سنگین دوربینها درامان بمانند.

انتهای پیام/رضا جامی


 #خودروی_بومی #خودروی_غیربومی #پلاک_گلستان