kargo

رئیس فرودگاه شهدای کلاله در گفتگو با راه اترک گفت: از طریق استاندار پی گیر خرید جایگاه سوخت سیار فرودگاه شهدای کلاله هستیم.

به گزارش راه اترک، صبح امروز ، متانت، مدیرکل فرودگاههای استان گلستان با محمد ابراهیمی تودرواری، فرماندار کلاله دیدار کرد.

در این دیدار، مهندس جمشیدی، مدیر فرودگاه شهدای کلاله(قدس) هم حضور داشت.

جمشیدی، مدیر فرودگاه شهدای کلاله در خصوص خروجی این جلسه گفت: این نشست، جنبه کاری و بازدید از پروژه های فرودگاه بوده که پیگیری پرواز و جایگاه سیار و دائم سوخت هم انجام شد.

هم اکنون کار ساخت دیوار فرودگاه شهدای کلاله به خوبی در حال انجام است.

مدیر فرودگاه شهدای کلاله در خصوص جایگاه سوخت هم گفت: نمایندگان محترم استان و دکتر آریان پور به دنبال گنجاندن و اختصاص بودجه لازم جهت احداث جایگاه سوخت در بودجه سال 1400 هستند که امیدوارم عملی شود.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع از طریق استاندار گلستان هم به دنبال خرید جایگاه سوخت سیار هستیم که اگر تامین اعتبار شود سریعا قابل نصب می باشد.

جمشیدی در خصوص اعتبار مورد نیاز برای جایگاه سوخت سیار فرودگاه قدس کلاله، گفت: اعتبار مورد نیاز برای خرید جایگاه سوخت حدود 2 میلیارد تومان برآورد شده است.

در این فرودگاه هم اکنون آموزش چتربازی در حال انجام است.

مدیر فرودگاه شهدای کلاله ادامه داد: پروازهای مسافربری به مقاصد: مشهد ، زابل، زاهدان و تهران و همچنین پروازهای تاکسی هوایی و پروازهای آموزشی، ناوبری، چتر بازی و... در این فرودگاه قابلیت انجام دارد.

وی اضافه کرد: البته بحث کارگو یا پروازهای باربری هم امکانش می باشد.

فرودگاه شهدای کلاله تنها فرودگاه کشور است که جایگاه سوخت ندارد.

انتهای پیام/رضا جامی