eskandari

رئیس کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمه الله علیه مراوه تپه ، تغییر کرد.

به گزارش راه اترک، عیسی بابایی، مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمه الله علیه گلستان روز گذشته وارد مراوه تپه شد.

بابایی در این دیدار یک روزه ضمن بازدید از فعالیتهای این نهاد حمایتی در مراوه تپه، یک تغییر مدیریتی را نیز در این شهرستان رقم زد.

در این تغییر، اسدالله اسکندری به جای خداپرست ، مسئولیت مدیریت کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمه الله علیه مراوه تپه را بر عهده گرفت.

در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید این اداره، جمعی از مسئولین شهری و شهرستانی هم حضور داشتند.

شهرستان مراوه تپه در استان گلستان واقع شده است.

انتهای پیام/رضا جامی