morgh

با تدبیر دولتمردان دولت دوازدهم در بالا بردن قیمت خرید مرغ، صفهای مرغ تمام شد!

به گزارش راه اترک، از فروردین سال قبل بود که استارت گران شدن قیمت ارزاق عمومی به ویژه مرغ زده شد .

بعد از ایجاد تفاوت قیمتی بسیار زیاد که آنهم متاسفانه به دلیل برنامه ریزی اشتباه دولت بود، موضوع صفهای خرید مرغ در شرایط کرونایی ایجاد شد.

ایجاد این صفها متاسفانه توسط دولت بدون حل باقی ماند تا این که در هفته گذشته دولت تدبیر و امید بهترین راهکار حل این موضوع را در گران کردن شدید قیمت مرغ دولتی دانست و بر اساس آن قیمت هر کیلو مرغ در یک روز از 20400 تومان به 24900 تومان رسید.

حالا با تدبیر دولتمردان دولت دوازدهم اگرچه صف مرغ دیگر نیست ولی مصرف مرغ در بین مردم به شدت پایین تر خواهد آمد.

میرزا طنزنویس راه اترک در این خصوص به مسئولین دولت تدبیر و امید پیشنهاد داده که طرفند گران کردن برای کم کردن حضور مردم در اجتماع را می توانید در همه عرصه ها پیاده کنید، مانند گران کردن نان، گران کردن بنزین ، گران کردن روغن، گران کردن خرما، برنج، آب و گاز و برق و ...

البته گویا این بار مسئولین دولت دوازدهم حرفهای طنز میرزا طنزنویس راه اترک را به جدی گرفته اند و قصد دارند به آن عمل کنند، این درحالی است که میرزای ما به شدت در حال فریاد زدن است که آهای دولت مردان دولت تدبیر، من طنزنویسم و شوخی کردم ولی کو گوش شنوا؟!

انتهای پیام/رضا جامی