فیس بوک فعالیت یک مدرسه پیرمردها را تعطیل کرد.

به گزارش راه اترک، گروهک تروریستی منافقین خلق بعد از اخراج از عراق به کشور عراق فرستاده شدند.

در این کشور تعدد باقی مانده اعضای پیرپاتال این گروهک تروریستی در خانه های تیمی خود دست به عملیاتهای فضای مجازی زدند.

ساخت کارکترهای فیک غیرحقیقی و انتشار مطالب با این اکانتهای غیرواقعی توسط یک یا چند نفر بالاخره موجب شد که فیسبوک دست به کار شود و صدها حساب فیک این گروهک تروریستی را مسدود کند.