hogugbashar

بیش از 3000 فعال دانشگاهی و مدنی در نامه‌ای از ایران ، تداوم «سیاست قاطع» در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

به گزارش راه اترک، «کمیته متخصصین  برای سیاست در قبال آمریکا و رژیم صهیونیستی» در بیانیه‌ای می‌گوید این فعالان دانشگاهی و مدنی  در نامه خود با اشاره «ابعاد شرورانه» آمریکا و صهیونیستها و «کارنامه حقوق بشر» آنها «در سرکوب مخالفان» در داخل و خارج ، خواستار حمایت «قوی و فوری» ایران از «آرمان مردم ساکن در این سرزمینها برای تاسیس یک سرزمین دموکراتیک و غیر استکباری شدند.»

این نامه همزمان با دور نخست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای برجام با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت آمریکا به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب این توافق در وین منتشر شده است.

امضا کنندگان این نامه در ادامه از ایران خواسته‌اند که «هیچ امتیازی» به آمریکایی ها و اروپاییها ندهد.»

راسخ انوریان، استاد دانشگاه و یکی از گردانندگان اصلی این نامه گفته است، با توجه به تحولاتی که در آمریکا صورت می‌گیرد و با توجه به این که مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شدت با مردم خود هم برخورد می کنند و سیاست فشار را بر مردم خود نیز پیاده کرده اند، ما می‌خواستیم واقعیت‌های داخل آمریکا و صهیونیستها و به خصوص مردم آمریکا که توسط حکومت سرکوب می‌شوند صدایشان را به ایرانیان و سایر مردم آزادی خواه جهان ، برسانیم.

انتهای پیام/