hashemimar

رئیس دادگستری شهرستان مراوه تپه از اجرای ۷۸ حکم خلع ید،  با رای دادگاه های این شهرستان خبر داد.

 به گزارش راه اترک، سیدمهدی هاشمی گفت: با اجرای این آرا ،  ۱۹۵ هکتار جنگل و مرتع این شهرستان از متجاوزان خلع ید و به منابع طبیعی بازگردانده شد.

هاشمی با اشاره به این که ۲۵ درصد از مراتع و  ۱۰ درصد از جنگل های استان گلستان در شهرستان مراوه تپه قرار  دارد افزود: برای حفظ این عرصه ها ،  پرونده های دست اندازان و متجاوزان به این عرصه ها، خارج از نوبت و با سرعت و دقت در دادگاه های این شهرستان رسیدگی می شود.

رئیس حوزه قضایی مراوه تپه گفت : برخورد ما با کسانی که در این شهرستان به زمین خواری ، تصرف و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی  اقدام کنند ، قاطعانه خواهد بود.

انتهای پیام/