taghiiiir

اولین تغییر فرمانداران استان گلستان در دولت سیزدهم استارت خورد.

به گزارش راه اترک، ظاهرا بخشنامه ممنوعیت تغییران مدیران تمام شده است و در استان گلستان اولین تغییر فرمانداران استارت خورد.

البته تغییران مدیران رده های پایین تر توسط مدیران باقی مانده از دولت دوازدهم مثلا در آموزش و پرورش کلاله چندی پیش استارت خورده بود.

اولین تغییر فرمانداران به شهرستان بندرگز رسید .

صابر حسن پور دکترای علوم سیاسی از دانشگاه شاهد تهران دارد و پیش از این رئیس اداره سیاسی استانداری بود.

رئیس حراست و رئیس روابط عمومی فرمانداری بندرگز، کارشناس مسئول امور سیاسی و رئیس دفتر معاون استاندار از جمله سوابق دیگر اوست.

آیا این روند تغییرات ادامه دار خواهد بود یا نه، هنوز مشخص نیست .

البته رئیس جمهور اعلام کرده است که تغییرات سیاسی نخواهد بود و تغییرات بر اساس عملکرد صورت می گیرد ، که این امر فعلا به همین شکل در حال شکل گرفتن است.

انتهای پیام/رضا جامی