jovana

استرالیا با عقد قرارداد با طالبان، 2 هکتار ماری جوانا در افغانستان می کارد.

به گزارش راه اترک، مقامات کشور استرالیا با طالبان قرارداد کشت شاهدانه برای مصارف به ظاهر پزشکی بستند.

مقامات طالبان با قرار داد 450 میلیون دلاری حتی انحصار شاهدانه را نیز به استرالیایی ها واگذار کرده اند.

بر اساس این قرارداد، استرالیاییها با یک زمین 2 هکتاری، کل انحصار شاهدانه را به دست آورده اند.

شاهدانه اگرچه مصرف دارویی و غذایی هم دارد ولی برگ این گیاه همان ماری جواناست که مصرف اعتیادآوری دارد.

مشخص نیست که آیا استرالیا با این قرارداد به دنبال داروسازی است یا انحصار تولید مواد مخدر!

انتهای پیام/رضا جامی

با استفاده از خبرگزاری آناتولی