شهر هرمز، نگین گردشگری و ورود توریست جنوب ، فقط یک بانک فعال دارد.

به گزارش راه اترک، چند سالی است که جاذبه های گردشگری جزیره هرمز مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و سیل گردشگران را به سوی خود جذب کرده است.

برخی از اهالی منطقه ورود و خروج گردشگر را در اوج گردشگری در طول یک روز به حدود 50 هزار نفر هم ثبت کرده اند.

اما این شهر گردشگری کمبودهایی قابل نمود دارد که گردشگران را دچار زحمت کرده است.

علی رغم اسکان حدود 8 هزار شهروند هرمزی بومی، این شهر بیمارستان ندارد و یک درمانگاه ، تنها مرکز درمانی آن می باشد.

در جزیره هرمز ، فقط بانک ملی شعبه دارد و هیچ بانک دیگری در این جزیره وجود ندارد.

یک شعبه پمپ بنزین هست و هرمز گازکشی نیز نشده و به نابراین جایگاه سی ان جی هم ندارد.

در جزیره هرمز شما نباید به دنبال ساحلهایی با حضور غریق نجات بگردید، چرا که این قبیل ساحلها مثل شمال در اینجا وجود ندارد.

برخی از نقاط اطراف جزیره آنتن دهی همراه اول هم نیست.

این جزیره فرودگاه هم ندارد.

البته همه اینها یک طرف، ولی جزیره هرمز دارای زیباییهای خیره کننده ای است که در صورت توجه مسئولین می تواند موجب جذب گردشگران بیشتر داخلی و خارجی به خصوص همزمان با مسابقات جام جهانی شود.

انتهای پیام/رضا جامی