اهالی منطقه هکنی لندی از کمک 1.3 میلیارد بوندی دولت به اوکراین ، اعتراض کردند.

به گزارش راه اترک، دولت انگلیس اعلام کرد که دومین بسته کمک نقدی خود را به مبلغ 1.3 میلیارد پوند به اوکراین خواهد داد.

این درحالی است که هم اکنون انگلیس با بحران مواد غذایی روبرو است و این بحران به خصوص در مناطق فقیر نشین بسیار زیاد این کشور بسیار قابل ملموس تر است.

از مناطق فقیر نشین این کشور می توان به محله هکنی لندن اشاره کرد.

اهالی این منطقه بعد از اعلام کمک 1.3 میلیارد پوندی دولت به اوکراین نسبت به هزینه کرد مالیاتهای مردمی در کمک به یک کشور دیگر آنهم در شرایطی که خود مردم دچار سختی و قحطی هستند، به شدت اعتراض کردند.

جو خفقان موجود در اروپا به خصوص کشورهایی نظیر فرانسه و انگلیس موجب می شود که از این اعتراضات هیچ تصویری در جهان مخابره نشود.

انتهای پیام/رضا جامی